Granitne fasade

Granitne fasade

Prednosti sistema ventilirajuće fasade u termičkom smislu

Objekat je omotan slojem termoizolacije. Termoizolacija smanjuje termičke razlike na zidnoj strukturi i postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi vazduha unutrašnjih prostorija i na taj način utiče na postizanje kvalitetnog stambenog komfora u objektu.

U toku leta sistem lagano akumulira toplotu, jer se termički talas prenosi unutra ublažen i zbog toga se smanjuje direktno dejstvo sunčevog zračenja.

Pored svih ovih termičkih prednosti naš sistem fasade ima između termoizolacije i spoljašnjeg zaštitnog zida od kamenih ploča ostavljen vazdušni prostor koji predstavlja prirodnu ventilaciju. Širina ovog vazdušnog prostora je minimum 2cm i veoma je značajan u letnjem periodu kada dolazi do zagrevanja spoljnog zaštitnog zida što uzrokuje promene gustine vazdušnog sloja i zagrevanja u šupljini u odnosu na vazduh ambijenta. Tako zagrejan unutrašnji vazduh stvara “efekat dimnjaka”, kreće na gore i kroz ventilacione otvore izlazi napolje i smanjuje zagrevanje objekta stalnim kretanjem odozdo na gore.

Zimi nema ovog efekta, jer u nedostatku jačeg zagrevanja spoljne obloge, temperatura vazduha okoline i vazduha unutar ventilirajućeg prostora imaju približno istu temperaturu i gustinu, tako da nema značajnijeg kretanja vazduha.

Prednosti fasade od prirodnog kamena

Izbor spoljnog omotača je veoma važan sa stanovišta pouzdanosti i estetskog izgleda objekta. Granitna fasada nudi visoke karakteristike mehaničke otpornosti na atmosferske agense, udarce i agresivne uslove, veoma je pogodna za širenje i otporna na mraz i sunčevo zračenje. Granit pruža mogućnost izrade svih formata ploča, raznih oblika i dimenzija, a sve prema zahtevu projektanta i investitora.

Granit se ugrađuje sa fugama širine 5 – 10 mm koje se zatvaraju specijalnim gitom u boji kamena. Druga varijanta je ugradnja kamena  sa minimalnim otvorenim fugama. Fuge se moraju uraditi zbog širenja ploča usled visokih temperatura.

Sastav sistema ventilirajuće kamene fasade

Ovaj sistem ventilirajuće fasade sastoji se od sledećih slojeva (gledajući od betonskog zida ka spolja)

Parna brana

Parna brana i sva zatvaranja od produvavanja se izvode od tečne dvokomponentalne gume. Parna brana se nanosi u dva sloja ukupne debljine 1,50mm. Prvo se nanosi osnovni sloj u vidu prajmera, koji ima zadatak da očisti i pripremi betonsku podlogu za nanošenje tečne gume. Na osušenu osnovu - prajmer, nanosi se hoblama “tečna guma”. Nanešena parna brana vulkanizira u roku od 8 – 12 časova, tako da se ugradnja ostalih slojeva fasade može raditi već sledećeg dana.

Termoizolacija (mineralna vuna ili stirodur)

Preko parne brane se ugrađuje termoizolacija od ploča mineralne vune ili stirodura. Debljina ploča mineralne vune ili stirodura se rešava termičkim proračunom u okviru izvođačkog projekta i zavisi od datih klimatskih uslova i uslova investitora. Termoizolacija se može postaviti po potrebi i u dva sloja unakrsno radi izbegavanja termičkih mostova.

Table termoizolacije se za objekat pričvršćuju posebnim antikorozivnim ankerima.

Podkonstrukcija fasade

Podkonstrukcija kamene (granitne) fasade se sastoji od toplo – cinkovane konstrukcije ankerovane za betonski zid objekta. Delovi podkonstrukcije koji dolaze u dodir sa kamenom su od hrom – nikl čelika. Na svim spojevima na podkonstrukciji se nalaze PVC podmetači koji sprečavaju elektrokoroziju na mestima dodira čelika.

Završna obloga fasade

Na montiranu čeličnu podkonstrukciju kače se kamene ploče na rastojanju od minimim 2 cm od termoizolacije. Tip, vrsta i dimenzije granitnih ploča kao i izbor površinske obrade granita (da li je granit polirani ili paljeni) su po izboru projektanta. Debljina kamenih ploča je 3cm. Granitne ploče se postavljaju sa međusobnom fugom od 0,5 – 1,0 cm, koja se zatvara gitom u boji granita ili ostavlja otvorena, a sve to po izboru projektanta.

Obrada prostora oko prozora (špaletne) izvodi se osim ankerovanja i lepljenjem granitnih ploča visoko kvalitetnim lepkovima na bazi epoksida.

Granitne fasade - Reference

 • Rjazanj, poslovni objekat, Rusija
 • Krasnojarsk, stambeno-poslovni objekat
  Rusija
 • Poslovno-stambeni objekat
  Ul. Strahinjića Bana 21, Beograd
 • Poslovno-stambeni objekat, Kraljevo
 • Hyatt Regency hotel Beograd
 • Stambeno-poslovni objekat,
  Južni bulevar 84, Beograd
 • Tri lista duvana, poslovni objekat, Beograd

Lista referenci >

Kontakt:

Vojvode Prijezde 32
163932 Beograd - Voždovac

TEl. +381 (0)11 6425 999

struktura58@gmail.com